Πολιτικη ποιοτητας

Polityka jakości
Priorytetem w działalności Pellas X jest zachowanie najwyższej jakości obsługi i oferowanie urządzeń w najnowocześniejszych technologiach. Staramy się rozpoznawać potrzeby Klientów, znajdować rozwiązania i budować relacje w oparciu o zaufanie i obustronną satysfakcję. Bazą dla rozwoju powyższej polityki jest praca w oparciu o:

  • stałe unowocześnianie parku maszynowego,
  • zatrudnianie najlepszych specjalistów i stałe szkolenia kadry,
  • ciągłe udoskonalanie produktów i najwyższa jakość oferowanych urządzeń,
  • badania kierunków rozwoju rynku grzewczego,
  • współpraca z dostawcami oferującymi najlepsze na rynku produkty,