Περιβαντολογικη προστασια

Δραστηριότητα για περιβαλλοντολογική προστασία

Η ανάγκη για οικολογικότερα καύσιμα δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά είναι πάνω από όλα ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη. Στην περίπτωσή της εταιρείας μας, οι φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες που κάνουμε είναι η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας των συσκευών καύσης βιομάζας, η συνεχής βελτίωση των ήδη εφαρμοζόμενων τεχνολογιών. Ένα από τα παραδείγματα της φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής μας είναι εξέλιξη των καυστήρων μας αλλά και η προσθήκη στην γκάμα μας των νέων καυστήρων με περιστρεφόμενο θάλαμο καύσης για την καύση pellet αγροτικών υποπροϊόντων.

Οι καυστήρες Pellas Χ έχουν χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και κυρίως διοξειδίου του άνθρακα (πιστοποιητικό 5ης κλάσης καυσαερίων) και πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι επίσης δυνατό να ελεγχθούν πολλές πηγές ενέργειας για το ίδιο σύστημα θέρμανσης,για παράδειγμα παράλληλη λειτουργία λέβητα pellet, ηλιακό σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης, τζάκι κτλ. Οι προσπάθειές μας έχουν βραβευτεί από το υπουργείο περιβάλλοντος της Πολωνίας.