Αποστολη και οραμα

Αποστολή της εταιρείας μας είναι να προωθήσουμε την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η στρατηγική μας είναι η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας καύσης βιομάζας , η βελτίωση των προϊόντων μας καθώς και ο σχεδιασμός νέων πρωτοποριακών λύσεων. Με σκοπό να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των προιόντων μας και το επίπεδο τιμών μας συνεχώς εκσυγχρονίζουμε τα μηχανήματα του εργοστασίου μας.