Επεκταση B Και C

Modul BC

Επέκταση B, Επέκταση C

Έλεγχος δοχείου αδρανείας (με άνω και κάτω αισθητήριο)

Οι επεκτάσεις είναι συμβατές με τη μονάδα R.Control για δύο επιπρόσθετα κυκλώματα θέρμανσης με θερμομεικτικές βαλβίδες και κυκλοφορητές, πρόσθετο τροφοδότη και πρόσθετο θερμοστάτη χώρου.

Δείτε επίσης