Ελεγκτης S.Control

S_Control
Χαρακτηριστικά του ελεγκτή S.Control

Εύκολη Διαμόρφωση
 • Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του καυστήρα
 • Αυτόματος συγχρονισμός παροχής αέρα καυσίμου
Οθόνη
 • Υψηλής ευκρίνειας οθόνη γραφικών
 • Μενού γραφημάτων και κειμένου
Πληροφορίες
 • Ιστορικό συναγερμών και λαθών
 • Ανάγνωση φωτεινότητας φλόγας
 • Ένδειξη στάθμης καυσίμου στη δεξαμενή
 • Τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου
 • Τρέχουσα ισχύς καυστήρα
 • Κουμπί πληροφοριών για γρήγορη βοήθεια
 • Ηχητικός συναγερμός
 • Ρολόι με ημερολόγιο
Συνδέσεις
 • Κεντρικός κυκλοφορητής
 • Κυκλοφορητής ΖΝΧ και αισθητήρας θερμοκρασίας
 • Βάνα ανάμειξης με κυκλοφορητή και αισθητήριο θερμοκρασίας
 • Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
 • Θερμοστάτης Χώρου
 • Θερμοστάτη λέβητα (Αέριο/πετρέλαιο)
 • Αισθητήρας πίεσης καυσαερίων
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων
 • Θερμική προστασία
Επεκτάσεις
 • Τέσσερις θερμομεικτικές βάνες με κυκλοφορητές και αισθητήρια
 • θερμοκρασίας
 • Κυκλοφορητής ΖΝΧ
 • Κυκλοφορητής δοχείου αδρανείας με αισθητήρια θερμοκρασίας
 • Τροφοδότης καυσίμου με αισθητήριο ποσότητας καυσίμου
 • Lambda Control
 • Net Control

Δείτε επίσης