Ελεγκτης R.Control

R_Control
Χαρακτηριστικά του ελεγκτή R.control

 • Μεγάλη οθόνη γραφικών – Μεγάλο μέγεθος οθόνης με εικονίδια που απεικονίζουν τις λειτουργίες του καυστηρα. Περιβάλλον φιλικό στο χρήστη,
 • Δύο Τύποι Μενού – Απλό και κύριο Μενού. Κατά την καθημερινή λειτουργία της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί το απλό και το προσβάσιμο μενού ενώ για ρυθμίσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προηγμένο μενού,
 • Μενού Πληροφοριών – Ο ελεγκτής είναι εφοδιασμένος με μια έξυπνη λειτουργία βοήθειας. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την κάθε παράμετρο του μενού πατώντας το εικονίδιο info,
 • Βασικές Δυνατότητες Ελέγχου – Δυνατότητα ελέγχου τριών κυκλοφορητών (κυκλοφορητής λέβητα, ΖΝΧ, κυκλοφορητής τρίοδης θερμομεικτικής βάνας) και σερβομηχανισμού τρίοδης θερμομεικτικής βάνας. Δυνατότητα επέκτασης για ακόμα τέσσερα επιπρόσθετα κυκλώματα θέρμανσης με κυκλοφορητές και θερμομεικτικές βάνες. Δυνατότητα ελέγχου δοχείων αδρανείας,
 • Αντιστάθμιση – Δυνατότητα αντιστάθμισης όλων των κυκλωμάτων θέρμανσης
 • Σταδιακός έλεγχος ανεμιστήρα – παρέχει την ιδανική ποσότητα αέρα για διαφορετικές καταναλώσεις καυσίμου
 • Δυνατότητα ελέγχου του καυστήρα μέσα από το σπίτι – με τη χρήση θερμοστάτη χώρου Room Control έχουμε όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου θερμοστάτη αιθητήρα χώρου καθώς και πλήρη πρόσβαση στο μενού λειτουργίας του καυστήρα μέσα από το χώρο του σπιτιού,
 • Σταθερή ανάγνωση φωτεινότητας φλόγας – Έλεγχος φλόγας κατά τη λειτουργία του καυστήρα και διατήρηση αυτής σε υψηλά επίπεδα,
 • Δυνατότητα σύνδεσης Αισθητήρα Λάμδα – Για τον έλεγχο της ποσότητας αέρα κατά τη λειτουργία του καυστήρα,
 • Ένδειξη ποσότητας καυσίμου στη δεξαμενή – Με οπτική και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης καυσίμου
 • Ηχητικός συναγερμός – Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας της συσκευής,
 • Ιστορικό συναγερμών και λαθών – Ο ελεγκτής αποθηκεύει ιστορικό των 20 τελευταίων συναγερμών και λαθών με περιγραφή, ημερομήνια και ημερομηνία επιβεβαίωσης
 • Ρολόι και ημερολόγιο – Εβδομαδιαίος προγραμματισμός για τις θερμοκρασίες χώρου και ζεστού νερού που βοηθάει στην εξοικονόμηση καυσίμου
 • Στατιστικά στοιχεία – Ο ελεγκτής αποθηκεύει τα στατιστικά στοιχεία εργασίας του συστήματος έτσι ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία και την απόδοση του
 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις – επιτρέπει την επιστροφή του ελεγκτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
 • Συμβατό με λέβητα πετρελαίου-αερίου – αρμονική συνεργασία με λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου όλων των τύπων
 • Ανεμιστήρας Καυσαερίων – Δυνατότητα ελέγχου ανεμιστήρα καμινάδας

Δείτε επίσης