Αισθητηρας λαμδα

Lambda Control

Σύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή, σχεδιασμένη για να μετράει την περιεκτικότητα οξυγόνου των καυσαερίων. Ο αισθητήρας Λάμδα είναι εφοδιασμένος μ’ένα σύστημα επικοινωνίας νέας γενιάς το οποίο μεταφέρει μετρήσεις στον ελεγκτή. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την ακριβή μέτρηση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στα καυσαέρια. Ο λόγος χρήσης ενός αισθητήρα Λάμδα είναι η μείωση του CO στα καυσαέρια και η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας καύσης με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης καυσίμου.

Αισθητήρας Λάμδα – Προηγμένες λειτουργίες

  • ακριβής μέτρηση της περιεκτικότητας οξυγόνου στα καυσαέρια
  • βελτίωση διαδικασίας καύσης
  • μείωση των εκπομπών CO

Δείτε επίσης